Artikel Terbaru

Lika-Liku Menjernihkan Imamat

December 15, 2016 0

HIDUPKATOLIK.com – Hampir seluruh karyanya tercurah di lembaga pendidikan dan pembinaan calon imam. Ia mengikuti jejak sang bapak sebagai pendidik. […]

Lima Tahun Lagi atau Lebih

November 30, 2016 0

HIDUPKATOLIK.com – Di perayaan intan tahbisan imamatnya, sesaat ia tersapu haru. Diucapnya salam perpisahan, ia takkan kembali ke tanah kelahirannya. […]

1 2 3 5