Artikel Terbaru

Dom Justo Takayama: Martir dari Jepang

[manabi-takaoka.jp]
Dom Justo Takayama: Martir dari Jepang
1 (20%) 1 vote

HIDUPKATOLIK.com – Sementara banyak daimyo di Jepang bersedia melepaskan iman Kristen, ia malah rela meninggalkan tanah dan hartanya, untuk tetap berpegang pada agamanya.

Dom Justo Takayama adalah seorang daimyo Kristen yang mengikuti ajaran Kristen di masa pemerintahan Sengoku. Ia merupakan ahli waris bangsawan Takayama Tomoteru, penguasa Puri Sawa di Provinsi Yamato.

Semasa kanak-kanak ia bernama Hikogoro. Saat ia berusia 12 tahun, ayahnya menganut agama Katolik dan Hikogoro turut dibaptis dengan nama Justo. Kemudian ia berganti nama menjadi Shigetomo, namun akhirnya ia dikenal sebagai Takayama Ukon. Nama Ukon diambil dari pejabat Ukonoefu, seorang pejabat pemerintah. Pengambilan nama seperti itu biasa dilakukan kalangan samurai.

Justo dan ayahnya berjuang keras melalui masa pergolakan untuk dapat mengamankan kedudukannya sebagai seorang daimyo. Ayah dan anak ini berusaha memperoleh Puri Takatsuki di bawah Oda Nobunaga dan juga dibawah Toyotomi Hideyoshi, setidaknya pada tahun pertama masa pemerintahannya.

Selama pemerintahan Takatsuki, Justo dan ayahnya Dario berusaha keras memajukan kebijakan daimyo Kristen. Banyak kawannya yang berada di bawah pengaruh mereka.

Namun, Toyotomi Hideyoshi berseberangan dengan para pemeluk Kristen. Bahkan, pada tahun 1587, ia memerintahkan pengusiran terhadap para misionaris. Sementara itu, banyak daimyo yang bersedia mematuhi aturan ini, kemudian meninggalkan agama Katolik. Sedangkan Justo malah menyatakan rela meninggalkan tanah dan hartanya, untuk tetap berpegang pada agamanya.

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*