Artikel Terbaru

St Raymundus Nonnatus OdeM (1204–1240): Gembok di Bibir Sang Pembebas

St Raymundus Nonnatus OdeM (1204–1240): Gembok di Bibir Sang Pembebas
1 (20%) 1 vote

Tiba di sana, pasutri itu membawa kerinduan hati mereka dalam doa. Doa terkabul, sang istri mengandung. Malang bagi perempuan itu. Menjelang hari persalinan, demam tinggi mendera. Ia kritis dan pasrah kepada maut. Beruntung bayi dalam kandungan tak segera mengikuti takdir sang ibu.

Tabib buru-buru menyelamatkan nyawa bayi itu. Ia membedah kandungan perempuan yang tak lagi bernyawa. Bayi itu selamat dan menamainya Nonnatus. Sementara nama Raymundus, ia dapat setelah menerima Sakramen Baptis.

Raymundus menjalani masa belia bersama ayahnya. Meski tak sempat mencecap kasih sayang dari ibu kandungnya, bukan berarti Raymundus tak merasakan cinta dan kehilangan figur ibu. Muara perasaannya itu ia temukan dalam diri Bunda Maria. Suatu kali dalam doanya, ia memohon kepada Maria agar berkenan mengangkatnya sebagai putranya sendiri.

Raymundus punya semangat devosional yang kuat kepada Santa Perawan Maria. Ia juga rajin berdoa Rosario tiap hari. Konon, Bunda Maria beberapa kali menampakkan diri kepada Raymundus. Dalam visiun (penglihatan rohani) pertama, Maria meminta Raymundus agar membawa ransum kepada para tahanan. Ia tak memberitahu kepada siapa pun kejadian itu.

Buka Rahasia
Tak hanya rajin berdoa, Raymundus juga gemar menyepi dan merenung di Pertapaan St Nikolaus. Tempat itu milik Ordo Mercederian. Ordo itu didirikan St Petrus Nolasco (1189-1256). Para Mercederian mengikrarkan empat kaul. Selain kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan, mereka juga berjanji untuk mengorbankan diri demi keselamatan umat dan iman Kristiani.

Sering berkunjung ke pertapaan dan bertemu dengan para Mercederian, tumbuh panggilan dalam hati Raymundus. Ia menyampaikan cita-cita itu kepada Bapa Pendiri Ordo. Kepada Nolasco, Raymundus juga menyampaikan visiun pertamanya. Nolasco membuka pintu biara untuk anak muda itu.

KOMENTAR ANDA:

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*