Artikel Terbaru

Ziarah Gereja Katolik Dunia

January 30, 2017 0

HIDUPKATOLIK.com – Sepanjang 2016, Bapa Suci membuat keputusan dan langkah-langkah apostolik yang menunjukkan wajah belaskasih Gereja kepada mereka yang miskin […]