Artikel Terbaru

Adven Eskatologis

February 10, 2017 0

HIDUPKATOLIK.com – Mengapa bacaan-bacaan pada Minggu Adven pertama tidak langsung mengarahkan kita kepada kedatangan Kristus di Betlehem, tetapi kepada kedatangan Kristus pada […]