Artikel Terbaru

Opa Penginjil Di Tanah Kelahiran

July 18, 2017 0

HIDUPKATOLIK.com – Romo Huvang Hurang MSF memilih jalan budaya sebagai pintu masuk mengenalkan Injil bagi umat Dayak di Kalimantan Timur. Setengah […]