Artikel Terbaru

Pengurapan Orang Sakit

January 24, 2017 0

HIDUPKATOLIK.com – Romo, apakah sakramen Perminyakan itu mempunyai kuasa untuk menyembuhkan? Kalau memang mempunyai kuasa penyembuhan, mengapa sakramen Perminyakan jarang […]