Artikel Terbaru

Membawa Cinta Bapa pada Kaum Papa

November 18, 2016 0

HIDUPKATOLIK.com – Di hadapan ketidakadilan, keberpihakan adalah satu-satunya pilihan yang harus diambil setiap orang beriman. Beberapa imam ini telah menunjukkannya. […]